مناسبت ها
   
پیوند های سریع
   
آمار بازدید
 
مهمانان حاضر در سایت: 6
امروز: 417
هفته جاری: 2521
ماه جاری: 9558
تاکنون: 2234712
 
نظر سنجی
 
نظر شما در مورد وب سايت جديد؟



 تایید  تعداد آرا: 131 نتيجه
 
نقشه استان
   
اوقات شرعی
   

  »  خدمات و تعرفه ها
رديف عنوان خدمت  نرخ تعرفه  (ريال) رديف عنوان خدمت  نرخ تعرفه (ريال)
1 صدور شناسنامه اوليه 100/000 22 حل اختلاف اسناد هويتي 100/000
2 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني    (تا يک ماه) 150/000 23 درخواست اصلاح سن از کميسيون تشخيص سن 500/000
3 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني    (يک تا سه ماه) 200/000 24 ثبت اقرار نامه زوجيت 200/000
4 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني    (سه تا شش ماه) 300/000 25 صدور گواهي (گواهي مشخصات ، وفات ، و تائيديه شماره ملي و گواهي تجرد ... 100/000
5 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( شش ماه وبعد از آن) 600/000 26 صدور کارت شناسائي ملي اوليه  100/000
6 تنظيم سند هويتي ناشي از احکام دادگاه به جهت ابطال سند 1/000/000 27 صدور کارت شناسائي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول ) 300/000
7 تعويض شناسنامه 250/000 28 صدور کارت شناسائي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم ) 500/000
8 تعويض و صدور شناسنامه در مهلت مقررقانوني (تبصره 1 و 2 ماده 36 ق . ث . ا) 150/000 29 صدور کارت شناسائي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن ) 800/000
9 صدور رو نوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از کشور 500/000 30 تعويض کارت شناسائي ملي ( مستعمل - تغيير نشاني- اجراي رأي دادگاه يا هيات حل اختلاف و ...) 100/000
10 صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) 300/000 31 اعلاميه ازدواج واصله از دفاتر رسمي ازدواج 50/000
11 صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 500/000 32 اعلاميه طلاق واصله از دفاتر رسمي طلاق 150/000
12 صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) 1/000/000 33 اعلام الکترونيکي مشخصات هويتي به صورت مکانيزه  به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و بانکها 1/000
13 صدور شناسنامه براي مشمولين بند هاي 4 و 5 و 6  700/000 34 تأييد الکترونيکي هر قطعه عکس براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و بانکها 5/000
14 صدور شناسنامه ناشي از احکام ابطال توسط دادگاه 300/000 35 پاسخ کتبي به استعلام مشخصات هويتي با مراجعه حضوري متقاضي (به استثناء بهزيستي ، بنياد شهيد و کميته امداد) 100/000
15 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي در مهلت قانوني  200/000 36 تأييد عکس متقاضيان دريافت خدمات هويتي در کليه واحد هاي اجرايي ثبت احوال  50/000
16 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي در خارج از  مهلت قانوني  300/000 37 ثبت نام کارت هوشمند ملي (اولين بار ) 200/000
17 تغيير نام توسط هيئت حل اختلاف  150/000 38 صدور کارت هوشمند ملي ناشي از فقدان( نوبت اول)  400/000
18 تغيير نام با موافقت سازمان و يا دادگاه 1/000/000 39 صدور کارت هوشمند ملي ناشي از فقدان( نوبت دوم)  600/000
19 تغيير نام خانوادگي نوبت اول  700/000 40 صدور کارت هوشمند ملي ناشي از فقدان( نوبت سوم و پس از آن ) 700/000
20 تغيير نام و نام خانوادگي براي بار  دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه  1/000/000 41 تعويض کارت هوشمند ملي (ناشي از تغيير مشخصات سجلي و ...) 200/000
21 تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41 (فرزندان زير 18 سال  100/000  
 
 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 1082