اخبار سايت اصلي
1395/08/04
 • معرفي بازرس موضوع ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري اداره کل ثبت احوال استان همدان

  معرفي جناب آقاي جوادتوحيدي بهپور به عنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري در اداره کل ثبت احوال استان همدان
 • مشخصات بازرس موضوع ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري اداره کل ثبت احوال استان همدان

   

  آدرس محل خدمت

  تلفن همراه

  تلفن ثابت

  عنوان پست سازماني

  نام و نام خانوادگي

  همدان-ميدان بيمه- اداره کل ثبت احوال استان همدان

  09183122045

  38244806

  معاونت توسعه،مديريت و پشتيباني منابع انساني

   

  جواد توحيدي بهپور

   

  شايان ذکر است براساس ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.

  همچنين براساس ماده 92 اين قانون مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملکرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطي با مديران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نيزکه در کشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.