مناسبت ها
   
پیوند های سریع
   
آمار بازدید
 
مهمانان حاضر در سایت: 14
امروز: 177
هفته جاری: 3798
ماه جاری: 1440
تاکنون: 1696017
 
نظر سنجی
 
نظر درخصوص سايت شهرستان


 تایید  تعداد آرا: 96 نتيجه
 
نقشه استان
   
اوقات شرعی
   

 
 

 
 

سایر اخبار
 

   بازنشستگي

 

طي مراسمي از جناب آقاي محمد کرمي بدليل 30سال خدمت صادقانه به سازمان ثبت احوال تقدير وتشکر گرديد.

1396/12/06

   کارت هوشمند ملي ده ماهه شهرستان همدان

 

مديريت ثبت احوال شهرستان همدان ،در ده ماهه نخست سال جاري 102647 فقره درخواست کارت هوشمند ملي اخذ و 137457 فقره کارت هوشمند ملي تحويل متقاضيان گرديد

1396/11/07

   ثبت واقعه ازدواج وطلاق ده ماهه شهرستان همدان

 

در ده ماهه سال جاري در مديريت ثبت احوال شهرستان همدان تعداد 5038 فقره واقعه ازدواج و 1508 فقره واقعه طلاق به ثبت رسيد.

1396/11/07

   ثبت واقعه وفات ده ماهه شهرستان همدان

 

در مديريت ثبت احوال شهرستان همدان تعداد 3473واقعه وفات در ده ماهه نخست به ثبت رسيد.

1396/11/07

    ثبت واقعه ولادت ده ماهه شهرستان همدان

 

در ده ماهه نخست سال جاري تعداد 10759واقعه ولادت در مديريت ثبت احوال شهرستان همدان به ثبت رسيد.

1396/11/07

    کارت هوشمند ملي نه ماهه شهرستان همدان

 

مديريت ثبت احوال شهرستان همدان ،در نه ماهه نخست سال جاري 85648 فقره درخواست کارت هوشمند ملي اخذ و 122807 فقره کارت هوشمند ملي تحويل متقاضيان گرديد

1396/10/11

   ثبت واقعه ازدواج وطلاق نه ماهه شهرستان همدان

 

در نه ماهه سال جاري در مديريت ثبت احوال شهرستان همدان تعداد 4529 فقره واقعه ازدواج و 1347فقره واقعه طلاق به ثبت رسيد.

1396/10/11

    ثبت واقعه وفات نه ماهه شهرستان همدان

 

در مديريت ثبت احوال شهرستان همدان تعداد 3113 واقعه وفات در نه ماهه نخست به ثبت رسيد.

1396/10/11

    ثبت واقعه ولادت نه ماهه شهرستان همدان

 

در نه ماهه نخست سال جاري تعداد 9777 واقعه ولادت در مديريت ثبت احوال شهرستان همدان به ثبت رسيد.

1396/10/11

    کارت هوشمند ملي هشت ماهه

 

مديريت ثبت احوال شهرستان همدان ،در هشت ماهه نخست سال جاري 72171 فقره درخواست کارت هوشمند ملي اخذ و 108693 فقره کارت هوشمند ملي تحويل متقاضيان گرديد.

1396/09/12


بیشتر ... آرشیو اخبار